Odstąpienie od umowy

W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość - klient ma obowiązek poinformować o swojej decyzji sprzedawcę w postaci oświadczenia - pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Wzór odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.