Reklamacje

Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej zachęcamy do kontaktu poprzez numer telefonu: 519-309-090 lub e-mail: [email protected]

Procedury reklamacyjne

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy, korzystając z formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamowany towar powinien zostać przesłany wraz z formularzem reklamacyjnym na adres [email protected]

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z reklamacją w formie pisemnej, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, zalecamy posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Formularz powinien zostać wysłany wraz z reklamowanym przez Pana / Panią produktem.

Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłanie nam reklamowanego produktu.